Kedves Látogató!

hoviragok

A képet Balog Edina Zsuzsanna készítette

Gyermely gyönyörű természeti környezetben, Budapesttől 40 km-re fekvő, dinamikusan fejlődő település. Itt működik intézményünk. Az iskolaépület hatalmas zöld területtel, tágas udvarral, sportpályával csendes, nyugodt, forgalomtól elzárt környezetben fekszik. A helyi diákok számára jól megközelíthető gyalogosan, kerékpárral egyaránt. A közlekedési lehetőségek lehetővé teszik, hogy más településről is járhassanak hozzánk tanulók.

Az iskola épülete otthonos, korszerű, tiszta, esztétikus. Számítástechnikai és technika szaktanteremmel, minden tantermünkben interaktív táblákkal, számítógéppel és internet elérési lehetőséggel várjuk a gyermekeket. Tanulóink falusi környezetben városi szintű oktatást kapnak.
A máriahalmi nemzetiségi általános iskola jogutódjaként az onnan érkező diákjainkat iskolabusz szállítja.

Tantestületünk fontos alapelve a képesség-, készségfejlesztés. Törekszünk arra, hogy egyéni foglalkoztatással, differenciálással, szakkörök biztosításával megteremtsük a lehetőséget a tehetség kibontakoztatására, ugyanakkor a hátrányos helyzetű gyerekek életesélyeit is javítsuk.
A célok megvalósítása érdekében igen nagy hangsúlyt helyezünk a családokkal kialakított együttműködésre. Hagyományaink, színvonalas programjaink a közösségformálás jó színterei.

Tehetséggondozásunk eredményeként tanulóink jól megállják helyüket országos, megyei, regionális versenyeken egyaránt.
Továbbtanulási arányunk 100 %-os. Lemorzsolódás nincs.
Fontosnak tartjuk a tantárgyak színvonalas oktatását, a tanulók személyiségének fejlesztését annak érdekében, hogy mindenki megállja helyét az általa választott középfokú intézményben. A középiskoláktól kapott visszajelzések igazolják az eredményes felkészítő munkát.

Az iskolában a 6-14 éves korú tanulók számára német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. A nyelvoktatást segíti, hogy partnertelepülésünkkel Neuenhaussal – a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve – évente lehetőség nyílik gyermekeink számára az élő nyelvvel való találkozásra. A partnerkapcsolatban családok vesznek részt, ezen kívül szoros együttműködésben állunk a Wilhelm Staehle Haupt- und Realschule tanáraival és diákjaival, akikkel minden évben találkozhatunk. A német diákok a mindennapos német nyelvtanítást segítik és támogatják ittlétükkor. Ezen kívül minden nyáron német anyanyelvi tábort tartunk községünkben diákjaink számára, mely a tantermi foglalkozásokon túl élményszerű, közös programok keretében teszi lehetővé a nyelvtanulást.

A nyelvtanulás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a sport megszerettetésére, mindennapos testnevelés keretében az Önkormányzat támogatásának köszönhetően néptánc, gyermek aerobik, TRX, zumba és társastánc foglalkozásokon vehetnek részt diákjaink.

Intézményünkben működik a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola kihelyezett tagozata. Itt a gyermekeknek lehetőségük van szolfézs és hangszeres zeneoktatás tanulására.

Gyermely Község Önkormányzata működtetésében az épületegyüttesen belül saját konyha által minden diákunk számára biztosított a helyben étkezés.

Iskolánk esztétikus külső és belső környezetével, sok vidámsággal, gyermekközpontú szemlélettel várja mindazokat a gyerekeket, akik otthonos környezetben, hivatásukat magas szinten gyakorló pedagógusok keze alatt színvonalas oktatáshoz kívánnak jutni.

Balog Edina Zsuzsanna
igazgató