Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre

ÚJ LEHETŐSÉG! Április 10-én 23 óra 59-ig: Előzetes online regisztráció!

A regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermek adatait az általános iskolába, így jelentősen csökken az ügyintézés ideje. Ha előzetesen beküldte az okmányokat, sokkal gyorsabban végezhet a beiratkozással.

Az e-ügyintézéshez a csatolt KAFFEE dokumentum nyújt segítséget.

A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

 -         személyi azonosító.

-         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

-         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

·         óvodai szakvélemény;

·         járási szakértői bizottság szakértői véleménye;

·         sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

-         Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről.

-         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók.