Digitális tanrend - értékelés, fényképek

A Kormány március 13-i döntése alapján március 16-tól az iskolai munka is leállt, a tanítást digitális munkarendre kellett átültetni, egyetlen hétvége alatt. A köznevelésben Magyarországon erre senki nem volt felkészülve.

A megváltozott munkarend megváltozott élethelyzetet hozott magával. A szülőkre, a gyerekekre, a kollégákra rengeteg új, eddig ismeretlen feladat hárult. A legfontosabb annak a tudatosítása volt, hogy nem a vakáció tört ki, hanem csak változás következett be; folytatnunk kell a tananyag megtanítását, tanítványaink fejlesztését, de sajnos a hagyományos eszközök és a mindennapos találkozások, a megszokott közvetlen kommunikációs formák nélkül. Mindenkinek be kellett látni, hogy nem lehet ugyanazt csinálni, mint tantermi keretek között.

Első gondolataink, érzéseink között előkelő helyen bukkant fel a teljes kétségbeesés. Aztán az ijedtség cselekvésbe fordult, és lassan kezdett kitisztulni a kép, habár ilyen helyzetben még nem voltunk.

Alapvetően rugalmasságra, együttműködési készségre, türelemre, megértésre és sok-sok empátiára volt szükség minden oldalról. Az összetartozás, az egymás segítése, a problémák megoldásában rugalmasan rendelkezésre állás eddig is magas szinten működött az iskolában és az iskola és a szülők között is. Azt gondolom, a digitális munkarendre történő átállás tovább erősítette ezt. Az egymással való törődés belső igénye is – legyen az kolléga, gyermek vagy szülő – tovább erősödött az akadályok közös leküzdésével. Mindenki érezhette és érzi, hogy nem hagyjuk magára, bármikor, bármiben számíthat ránk.

A szülőkre jóval nagyobb teher nehezedett, mint eddig. Amellett, hogy a saját munkájukat is el kellett végezniük otthon, vagy a munkahelyükön, be kellett vásárolni, takarítani, főzni kellett a folyamatosan otthon lévő családtagoknak, még segíteniük, támogatniuk, ellenőrizniük kellett a gyerekeket is. Meg kellett tanítani a gyerekeknek a felelősségvállalást, az időbeosztást, a belső motivációt, ki kellett alakítani az értelmes tanulási szokásokat. Motivációt még kívülről csöpögtetni is kihívás, most pedig a szülőknek otthon kellett ezt elérni a gyerekeiknél. Folyamatos kapcsolatban álltunk a szülőkkel, igyekeztünk minden területen támogatni őket, hiszen a tanulmányi munka sikeressége múlt rajtuk.

Tisztelt Szülők!

Tudom, hogy az osztályfőnökök az online évzárókon és már számtalan más fórumon is megköszönték az Önök példamutató hozzáállását, kitartását és az Önök ebben a rendkívüli helyzetben tanúsított helytállását. Szeretném most a tantestület elismerését is tolmácsolni: fogadják szeretettel tőlünk a Gyermelyi Általános Iskola legmagasabb elismerését, a Nevelőtestületi Dicséretet, amelyről az oklevelet minden családhoz eljuttattuk.

Nevelőtestületi dicséret

A megváltozott munkarend legnagyobb vesztesei a gyerekek voltak. Lehet, hogy először még örültek is a „szabadságnak”, a lazább időbeosztásnak, érdekes volt számukra a sok újdonság, játékos feladat, de nagyon hamar megfogalmazták, hogy hiányzik az iskolai közeg, a társak, az óraközi szünetek, az udvari játékok. Hetekig szinte ki sem mozdulhattak otthonról, csak az online órák alkalmával láthatták, hallhatták egymást. Nyolc hét elteltével egyértelműen érezhető volt, hogy kifulladtak, belefáradtak a munkába, elveszítették az érdeklődésüket. Nagyon nehéz volt az ezt követő, utolsó négy hét. Köszönjük a kitartást, a sok kedvességet, a számos kiváló munkát, feladatmegoldást, rajzot, kreatív alkotásokat, a pedagógus napi köszöntőket, kisfilmeket, videókat, melyeken keresztül ismét megcsillantották tehetségüket, rátermettségüket!

Néhány feladatot és megoldásukat Facebook oldalunkon is bemutattunk. Fogadják szeretettel a gyerekek alkotásaiból - a teljesség igénye nélkül - készített válogatást.

Tömeg, űrmérték

Környezetvédelem, fenntartható fejlődés

Környezetvédelem, fenntartható fejlődés

Harmadik

Harmadik2

negyedik

negyedik2

negyedik3

ötödik

ötödik2

szendvicsek

szinkör

szendvicsek2

szinkör2