Gyermelyi Iskoláért Alapítvány

A Gyermelyi Iskoláért Alapítvány

Gyermelyen évtizedek óta kiváló együttműködés jellemzi az iskola és a szülői közösség kapcsolatát. A szülők kezdettől fogva összefogással, anyagi forrásokat keresve és biztosítva támogatják az oktatási munkát, színesítik a gyermekek szabadidős tevékenységét.

2013-ban a Szülői Munkaközösség döntése alapján két szülő létrehozta a Gyermelyi Iskoláért Alapítványt azzal a céllal, hogy az iskolát és az iskolásokat hivatalosan is támogatni tudja, illetve hogy hozzásegítse őket olyan pályázatokon való részvételhez, ahol formai követelmény egy alapítvány megléte. Az Alapítványt 2013. július 18. napjával jegyezték be nyitott, közcélú szervezetként.

Az Alapítvány a kuratóriumán keresztül hozza döntéseit, melynek tagjai a Szülők Közössége és az Iskolavezetés tagjai közül kerülnek ki.

Az Alapítvány fő célja a Gyermelyi Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása és a gyermekek tanulási elkötelezettségének elősegítése, a jól tanuló hátrányos helyzetű gyerekek támogatása.

Az Alapítvány e célkitűzések keretében rengeteg nevesített feladatban nyújtja támogatását.

Alig négy éves múltja során rendkívül szoros és hatékony kapcsolatot ápol az iskolával.

2015 októberében a MOL Zöldövezet programon az Alapítvány 650.000.- Ft összeget nyert „Zöldvarázs – a Gyermelyi Iskolakert megújítása” címmel. Szervezésükben több alkalommal dolgozott összesen 160 önkéntes az iskolakert 500m2 nagyságú területén.

2017-ben az EFOP-1.3.9 Iskolaközpontú helyi együttműködések c. pályázat keretében a Gyermely jó hely c. porgram megvalósításában konzorciumi partnerként működik együtt.

Civil szervezetként évek óta sikeres pályázatokat nyújt be Gyermely Község Önkormányzatához, a megnyert összegeket az iskola technikai, oktatási feltételeinek javtására, a tanulók motiválására fordítja.

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai személyes részvételükkel is segítenek a programok megvalósításában. Ilyenek pl. a DÖK-nap rendezvény akadályversenyének lebonyolítása, Szülők Bálja rendezvény megszervezése, melynek bevételét szintén a gyerekekre fordítják, farsang, karácsonyi süti-vendégség a gyerekeknek, és így tovább.

Az Alapítvány hozzájárul többek között a gyerekek táboroztatásának útiköltségéhez, forrást biztosít az év végi tárgyi ajándékok, jutalomkönyvek megvásárlásához, a befolyt támogatásokból származó bevételét sportszerekre, udvari telepített játékokra fordítja, csocsót, ping-pong asztalt, magnókat, CD lejátszókat vásárolt az iskola számára. Fennállása óta több millió forint értékű anyagi támogatásban részesítette az iskolát.

Tragédia vagy egyéb nehézség esetén a Szülők Közössége az Alapítványon keresztül tud akár jótékonysági gyűjtés útján is  hatékony támogatást nyújtani tanulóink családjainak.

Az iskola mindennapjainak szerves részeként az Alapítvány nélkülözhetetlen támaszt nyújt. 

köszi