Intézményünk rövid története

A Gyermelyi Általános Iskola Gyermely község egyetlen alapfokú nevelő-oktató intézménye. Az iskola története évszázadokra nyúlik vissza. Az iskola ősei a felekezeti iskolák: református és katolikus iskola.

A mostani iskola 1960-ban épült fel, ide jártak Szomor község felső tagozatos tanulói és a környező puszták gyermekei (Somodorpuszta, Anyácsapuszta, majd 1970-től Gyarmatpuszta). 1989-ben külön intézményként működött tovább Szomor község iskolája.1995-ben összevont intézményként működött a Gyermelyi Napköziotthonos Óvodával, önálló gazdálkodással.

2003-ban teljes felújítás, bővítés után Általános Művelődési Központként működött. Az épület jellege igazodott – és jelenleg is megfelel – a község oktatási és kulturális központja szerepének betöltésére, habár 2013. január óta nem működhet általános művelődési központként. Az épületegyüttes a törvényi előírásoknak megfelelő iskola- és óvodaépülettel, iskolai és községi könyvtárral, orvosi szobával, kulturális programok lebonyolítására alkalmas aulával rendelkezik. Az intézmény közelében az önkormányzat által fenntartott sportcsarnok áll tanulóink rendelkezésére.

2008-tól a máriahalmi német nemzetiségi általános iskola jogutódja a Gyermelyi Általános Iskola lett, befogadva a máriahalmi körzet tanköteles tanulóit is. A gyermekek szállítása iskolabusszal történik.

Az intézmény német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként működik, ami azt jelenti, hogy tanulóink első osztálytól kezdve heti 6 órában tanulják a német nyelvet.

2013. január 1-től az iskola fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ lett.Működtetését 2015 szeptemberéig Gyermely község Önkormányzata végezte, azóta a működtetői feladatokat is a KLIK látta el. 2017 januárjától a köznevelésben bekövetkezett átalakulás eredményeként iskolánk fenntartója és működtetője a Tatabányai Tankerületi Központ.

Az iskolaépületet hatalmas zöld terület, tágas udvar veszi körül, sportpályával rendelkezünk, iskolánk csendes, nyugodt, forgalomtól elzárt környezetben fekszik. A helyi diákok számára jól megközelíthető gyalogosan, kerékpárral egyaránt.

2015-ben a Szülők Közösségével, Gyermely Község Önkormányzatával közösen készített pályázatunk a MOL zöldövezet programjában jelentős összeget nyert, melynek segítségével őshonos fákat, cserjéket vásárolhattunk. Civil összefogással és a gyerekekkel közösen alakítottunk, frissítettünk több ütemben az iskolaudvar képén.

A község lakói büszkék származásukra, lakóhelyükre, egészséges lokálpatriotizmus munkál bennük. Az itt lakó családok többsége hagyománytisztelő és követő. Az iskolától színvonalas és eredményes nevelő-oktató munkát várnak el. Gyakran és szívesen támogatják programjainkat, rendezvényeinket, társadalmi segítségen kívül sokszor anyagi támogatásban is részesítenek bennünket. Ennek lehetőségét egy 2013-ban a Szülők Közössége által életre hívott szervezet, a Gyermelyi Iskoláért Alapítványon keresztül biztosítják, és e lehetőséget ki is használják.

Intézményünk évek óta sikerrel pályázik, ennek eredményeként számos kezdeményezés, program és fejlesztés kerülhet megvalósításra EU-s források segítségével.