EFOP-1.3.9-17-2017-00014 "Gyermely jó hely" - Iskolaközpontú helyi együttműködések

                                                                                                                                                                                                             2020

Záró beszámoló

Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-1.3.9-17 kódszámú, Iskolaközpontú helyi együttműködések című kiírására a Tatabányai Tankerületi Központ 7 intézményének egyikeként sikeres pályázatot nyújtott be 2017-ben.

A Gyermelyi Általános Iskola EFOP-1.3.9-17-2017-00014 azonosító számon "Gyermely jó hely" című programjának megvalósítására 75 millió Ft-ot pályázott, melyet 100%-ban meg is nyert.

A program megvalósítására 2018. január 1. és 2019. december 31. között került sor, melyben legfőbb együttműködő partnerünk a Gyermelyi Iskoláért Alapítvány volt. A pályázati időszak alatt a teljes összeg felhasználásra került.

A program lényeg az volt, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, fő célja a családok tevékeny bevonása volt. A megvalósítás folyamán törekedni kellett arra, hogy a civil és gazdasági szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói között.

A program két éve alatt összesen 110 különféle rendezvény, esemény, kirándulás, műhelymunka, színházi előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakköri foglalkozások alkalmait valósítottunk meg, ezek közül voltak olyanok, amelyeken nagyrészt csak tanulóink, pedagógusaink, külsős szakemberek működtek közre és együtt, és nagyon sok olyan is volt, amelyeken a falu közösségének különböző csoportjaival, rétegeivel, kisebb-nagyobb közösségeivel szórakoztunk illetve dolgoztunk együtt.

Ez a 110 alkalom a következő hat területen valósult meg: 1. Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások, 2. Sporttevékenységek, 3. Hagyományőrző tevékenységek, 4. Iskolai pedagógiai programhoz kötődő kulturális tevékenységek, 5. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek, 6. Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek.

Anyag és eszközigényünket is sikerült megteremteni a pályázati forrásnak köszönhetően, iskolánk felszereltsége még jobb lett, irigylésre méltó eszközöket sikerült beszereznünk (a szállítás még folyamatban van), melyek tovább segítik majd pedagógiai és közösségformáló munkánkat.

Hálásak vagyunk, és hihetetlenül áldott a helyzetünk, hogy ilyen körülmények között, ilyen támogató szülői, partneri és önkormányzati közösséggel dolgozhatunk együtt. Köszönjük!

Az összes aktivitást tekintve összesen nagyjából 12.000 (!) fő mozdult meg vagy vett részt alkalmainkon.

Hálásan köszönjük a támogatást, a sok segítséget, a rengeteg jelenléti ív aláírást :-) és a részvételt! Hisszük, hogy a pályázati források felhasználásának és fáradozásainknak eredménye az is, hogy sikerült színesebbé tennünk a mindennapokat, hogy hozzájárulhattunk hagyományaink megőrzéséhez és továbbadásához, hogy új hagyományokat is sikerült teremtenünk, új színeket is hozzáadnunk a községi palettához, melyek a továbbiakban is illeszkedni fognak gyönyörű szülőfalunk, lakóközösségünk mindennapi életéhez, és sikerült mindenkinek magáévá tenni pályázati programunk mottójául választott mondatot, miszerint

„Gyermely jó hely!”

Programjainkból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

euesza

Kép
logo