NEMZ-TAB-19-0319 "Grenzenlose Freundschaft" nemzetiségi nyelvi edzőtábor

mebga        kor

 

 

Beszámoló a NEMZ-TAB-19-0319 azonosító jelű pályázat keretében megvalósított

„Grenzenlose Freundschaft – nemzetiségi nyelvi edzőtábor”-ról

A Gyermelyi Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként működik, magyar anyanyelvű diákjaink heti hat német órában tanulják a német nyelvet.

Ezek az osztályok a NAT alapján külön tantárgy keretében, heti egy órában ismerkedhetnek a német ajkú népcsoportok kultúrájával. A német órákon eddig is lehetett ismerkedni a német ajkú népcsoportok és lakosság történetével, kultúrájával. Azonban alapos és elmélyült munkát szerintünk nem lehet heti egy órában. Egy projekt-módszertani modell összeállításával újszerű, a megszokott tanítási gyakorlattól eltérő módon valósítjuk meg programunkat a mindennapos német nyelvoktatásban. A kiválasztott eseményeket több órás komplex projektek keretében dolgozzuk fel. Szűkebb környezetünkben és beiskolázási körzetünkben is sajnos egyre kevesebben vannak, akik büszkén vállalják a magyarországi német nemzetiséghez való tartozásukat. A német származású családok nem beszélik már őseik nyelvét, a gyermekek egyre kevésbé hoznak otthonról bármiféle nyelvtudást. A program célja: Az európai német nyelvterület és a magyarországi német nemzetiség kultúrájának, életének, hagyományainak megismerése, összehasonlítása, tehetséges tanulóink nyelvtudásának nyelvi környezetben való fejlesztése. Az élő és használható nyelvtudás megszerzésével közelebb vihetjük tanulóinkat a saját nemzetiségük kultúrájának megismeréséhez és megőrzéséhez is.

E pályázat segítségével szervezett nyelvi edzőtáborban 2019. június 23-28. között 15 fő legjobb németes tanulónkat segítettük hozzá nyelvtudásuk fejlesztéséhez, szélesebb tapasztalatszerzéshez, melynek eredményeként közelebb kerülhettek a német ajkú népcsoportok kultúrájához. Táborunkhoz – iskolai együttműködésünknek köszönhetően – németországi testvértelepülésünk, Neuenhaus egyik középiskolája, a Wilhelm Staehle Schule biztosította az infrastrukturális hátteret.

panorama

 

 

 

 

 

 

 

A délelőtti nyelvi foglalkozások vezetőjét a német (alsó-szászországi) oktatási rendszerben külföldiek nyelvtanításával foglalkozó intézmény (Volkshochschule Grafschaft Bentheim) biztosította. Az általunk megpályázott tevékenység a nyelvórák biztosítása volt, és a támogatásként megítélt összeget ezek finanszírozására fordítottuk. Elsődleges célunk minden táborunk alkalmával a nyelvi kompetenciák fejlesztése, ami ebben az esetben is maradéktalanul megvalósult.

Idén a délelőtti nyelvórák foglalkozásait két részre osztottuk, mert tanulóink nyelvi felkészültsége megkívánta, hogy A2 és B2 referenciaszintű csoportokra bontsuk őket. A tanárnőkkel diákjaink csak német nyelven kommunikálhattak, rákényszerítve magukat és egymást is az első órán közösen felállított szabályok betartására.

A heti program összeállításánál figyelembe kellett vennünk, hogy Németország ezen a területén teljesen szokatlan módon, rendkívüli hőség uralkodott, így a vendéglátó családok, akik a német kollégák vezetésével működő Ungarn AG (kb. magyar szakkör) tagjainak családjai voltak, azt kérték, hogy lehetőleg kevés időt töltsenek a gyerekek a tűző napon, azt is leginkább víz mellett. Ezért a hagyományőrző és értékfelderítő tevékenységek kisebb hangsúlyt kaptak, a fő szempont a klimatizált helyiségekben való tartózkodás biztosítása volt.

Nagy előrelépést értünk el a felnőttekkel való tisztelettudó kommunikáció és az egymás véleményének meghallgatása és elfogadása révén pedig a társas kapcsolatok, az elfogadás és tolerancia intenzív megélésében. Együttműködési készségük fejlesztése érdekében a témákhoz kapcsolódóan közös feladatokat kellett megoldaniuk.

 csopi1   csopi2   csopi3

Az ismerkedési délután alkalmával „Stadt-Rallye” vetélkedőn vettünk részt, melynek során tanulóink német-magyar vegyes csapatokban ismerkedtek a helyi építészet alkotásaival, érdekességekkel és különlegességekkel, ahol a hőségre való tekintettel az utolsó állomás a fagyizó volt.

  rally1   rally2

A második délután a 10 km-re lévő Nordhornba látogattunk, ahol a textilmúzeumot néztük meg az Ungarn AG tagjaival közösen. A német nyelvű idegenvezetésből megtudtuk, hogy milyen fontos iparág volt a textilipar ezen a területen, milyen sok munkát biztosítottak a lakosságnak a kisebb-nagyobb textilüzemek.

tex1

Ez nagyszerű program volt, a hetedik-nyolcadikos gyerekek különösen azt élvezték, amikor keresgélhettek a ruhatárban, és belebújhattak az utóbbi 60 év designer ruháiba, visszarepülve kicsit az időben.

 tex2  tex3  tex4

A múzeumlátogatás utáni közös fényképezést követően a délutánra tervezett gyalogos városnézést kihagytuk, és a busz indulásáig a bevásárlóközpontokban hűsöltünk. Rettenetes volt a városban a hőség.

A többi napokon a délelőtti nyelvórák után a gyerekek a vendéglátó családokkal töltötték a délutánt, általában fürdéssel, esetleg esti vidámparkozással, kisebb kirándulásokkal a néhány km távolságra lévő Hollandiába.

 furcsi  vid

Az egyik este elmentünk Neuenhaus könyvtárába, ahol néhány éve csillagvizsgáló is működik. Az épület szép példája Niedersachsen tartomány építészetének. A részletek megtekintése és tanulmányozása után került sor a csillagvizsgálóra, ahol részletes és a gyerekek számára nagyon érdekes, izgalmas tájékoztatást kaptunk, majd az est leszálltával az épület hátsó homlokzata fölé épített kis planetárium is megnyitotta kapuit.

csill

Rengeteg érdekes információt hallottunk, kezünkbe foghattunk igazi holdkövet (azaz a Hold egy kis darabját!), megtekinthettünk rövidfilmeket a világűr csodáiról, és persze a Holdra szállásról is. Végül pedig kinyílt a planetárium, és megnézhettük a körülöttünk lévő égbolt csodás fényeit – közelről.

Az utolsó napi záró délutánon tanulóink a német iskolásokkal közös csapatokat alkotva összegezték megszerzett ismereteiket. Itt került sor a városismereti vetélkedő eredményének kihirdetésre, egymás megajándékozására, majd egy kis focizással a fák hűvösében, grillpartival és tini-diszkóval búcsúztunk a tábortól és a német iskolásoktól.

 p1  p2  p3

Tanulóink egybehangzóan úgy ítélték meg, hogy egy ilyen jellegű és intenzitású program nagyban hozzájárul a német nyelv és általa a nemzetiségi hagyományok iránti érdeklődésük és tiszteletük megerősítéséhez. Szívesen vennének részt hasonló programokon, elmélyítve a német nyelv és kultúra további színvonalas tanulása és megismerése iránti elköteleződésüket. Lehetőleg kellemesebb időjárási viszonyok között.

A fentiek alapján megállapítottuk, hogy a program tervezésekor az idegen nyelvi kompetenciák fejlődésén kívül elvárt eredményként meghatározottak, úgymint a hagyománytisztelet kialakítása, erősítése; sokoldalú készségfejlesztés területén a közösségi szellem, az együttműködési készség fejlődése, megvalósultak. Előzetes feltevésünk, miszerint a közös élményszerzés, közös siker elősegíti az egymás iránti megértés, elfogadás fejlődését, szintén beigazolódott.

Hálásak vagyunk, hogy a pályázati támogatást egy ilyen program megvalósítására használhattuk fel.

Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy évek óta elkötelezetten támogatják gyermekeink minél hatékonyabb és eredményesebb német tanulása érdekében tett erőfeszítéseinket. Köszönjük, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelentős anyagi támogatásával lehetővé tette a szülők számára, hogy ezen a nagy értékű utazáson a gyerekek töredék áron vehessenek részt, és finanszírozta kiutazásunkat.

Köszönjük Gyermely Község Önkormányzata és a Gyermelyi Zrt. támogatását, az ajándékokat, melyekkel méltóképpen fejezhettük ki köszönetünket a vendéglátó családoknak és a németországi partnereknek, tanároknak, segítőknek.

Gyermely, 2019. augusztus 10.

Balog Edina Zsuzsanna s.k.

intézményvezető

Gyermelyi Általános Iskola

 

 

 

Kép
logo